Hvězdný původ #2


Je to bytost, která se inkarnovala z velmi vysokých sfér proto, aby přinášela světelnou léčbu do míst, která jsou zanešena entitami, útvary, energií, která zatěžuje, znesnadňuje, blokuje, odebírá sílu. Tvoří světelné portály, díky kterým se tyto energie postupně uvolňují a přechází do míst, do nichž náleží. Je to bytost, která stráží určité znalosti a vědění, do nichž nemá přístup každý, protože jsou velice posvátná. Je to bytost, která ráda cestuje skrze čas a prostor, aby tak pročistila veškeré linie související s daným tématem. Je to duše, jíž si nesmírně ceníme pro její schopnosti, odvahu, sílu, výkon. Její struktura je velmi unikátní, protože je schopna tvořit portály napříč časoprostorem tak, že odvádí vše, co již neplní svůj účel. Ráda létá v různých dimenzích, aby dokázala najít konkrétní bod, který je třeba napravit. V tomto je jedinečná.

Jaká je její role v Galaktické radě?

Tato bytost tam má na starosti mnoho témat, která nelze pojmenovat jedním slovem, protože je mnohostranná. Je jednou z vysoce postavených bytostí v této sféře, která se uvolila spravovat fragmenty skutečnosti. Je to v podstatě správce určitého úseku časoprostoru, do něhož náleží. Její předností je vnitřní síla a zároveň jemnost. Proto je tak mnohostranná. Tato hvězdná duše se uvolila poskytnout svůj paprsek k tomu, aby byl ku pomoci/ku prospěchu zde na Zemi, protože vnímala svou potřebnost/svou přínosnost. Vnímala, že jejích darů je zde právě teď velmi třeba, protože ne každý dokáže pojmout tak veliký úkol v takové šíři jako právě ona.

Přijala Ania dne 22.11.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *