Hvězdný původ #14


Je to bytost hvězdného původu, která přišla na Zemi proto, aby zde tvořila sítě vnitřních struktur, které vytvoří základ pro vnoření jistých realit. Je to bytost, která se podílí na vytváření plošných pozemských struktur, které jsou umisťovány přímo na povrchu Země za účelem vnoření vyšších aspektů bytí do této hmotné matrice. Proto zde tvoří plošné celky, které se poté napojují na vyšší úrovně vědomí, a ty se propisují do těchto schématických vzorů. Je to tvorba plošných útvarů, které se navzájem propojí/protkají, čímž vzniká větší celek. Vytváří tak plochy vnořené do hustoty, aby tak mohlo na Zemi pronikat a do Země pronikat stvoření. Vzniká tím plocha, na níž je možné položit další vrstvy. Je to vložená vlastní forma/otisk/matrice/projev/prostředek/produkt vytvořený přímo za účelem vnoření do husté reality zde na Zemi, jímž pronikají hluboko do vnitřních struktur Země další a další vrstvy až do jejího jádra. Je to průchod do vnitřních částí Země. Vzniká tím průchozí prostor, kterým je možné propojovat vnitřní struktury Země s jejím povrchem a vytvářet na něm nové fraktály vnořující se dovnitř Země. Vytváří tedy vnitřní průchody skrze hmotné vrstvy průchozí tam i zpět. Díky tomu je možné komunikovat oběma směry. Tvoří tedy povrchové vstupy do vnitřních částí samotné Země. Velice zemská kvalita.

Vytváří prostupnost vnitřních struktur na její povrch a dále je to kotvící bod, který zprostředkovává vyšším úrovním dotykové místo na zemském povrchu, které se využívá jako instalační bod pro fragmenty vyšších úrovní vědomí. Prochází tak vibrace vysokých úrovní skrze časoprostor do tohoto otisku na planetárním povrchu a dále prostupuje až do jádra Země. Prochází tak oběma směry, čímž vzniká energeticko-informační tok vědomí. Tvoří tedy průchody/portály/informační dálnici. Probíhá zde výměna obrovského množství dat a informací. Prostupují jimi kódy a klíče k novým úrovním vědomí. Probíhá zde velice aktivní, svižná, rychlá, efektivní výměna informací. Ty jsou pak dále šířeny napříč jednotlivými vrstvami vnitřních sfér i vesmírných sfér. Probíhá zde tedy čilý informační tok. Vědomí Země tím komunikuje s dalšími vesmírnými obrazci, tělesy a bytostmi. Vzniká tím informační tunel, který se dále větví do jednotlivých úrovní a dimenzí. Proniká časoprostorem do velikých dálek. Přináší sem tedy klíče k tomu, jak pronikat napříč dimenzemi.

Přináší sem vlastní jedinečnou esenci, která odemyká obrovský potenciál. Zprostředkovává skrze svou bytost průchod skrze časoprostor. Probíhá zde informační výměna, která probíhá světelnou rychlostí. Je to nesmírně rychlý informační tok.

Přijala Ania dne 7.12.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *