Hvězdný původ #15


Pochází ze sfér, které jsou vzdálené, přesto jsou zde jisté podobnosti. Přichází z oblasti, kde probíhá podobný průběh, podobný vývoj. Přináší si odtud mnoho důležitých schopností. Přináší si prostředky pro to, aby dokázala přinést svou esenci přináležící původu. Přináší si vlastnosti, které jí propojují s jejím domovem. Přichází z oblastí, kde je právě teď podobná situace. Proto se rozhodla zprostředkovat propoj původního domova s touto pozemskou sférou. Probíhá zde podobný proces. Proto zkouší vytvořit propoj napříč Vesmírem, aby spojila tyto dvě odlišné skutečnosti/reality svým paprskem. Přichází na Zemi, aby dokázala navnímat zdejší klima, zdejší situaci a poslala tyto informace do svého původního domova. Probíhá tam podobný vývoj. Probíhá tam postupná vývojová transformace podobná té zdejší. Proto se vydala na průzkum zdejšího klima, aby bylo možné zprostředkovat informace přímo napříč Vesmírem.

Tato bytost přichází ze sfér, které jsou podobně hmotné. Přichází ze sféry přírodních elementů, přírodních bytostí podobných, jaké znáte i vy. Přichází ze sfér podobně hmotných. Propojuje tedy dvě podobné esence. Přináší si svou jedinečnou kvalitu přírodní bytosti/elementála/elementální kvality/éterické bytosti vnořené do hmoty, jíž obývá. V tomto se potkávají tyto dvě různé zkušenosti. Proto je to provázáno a propojeno navzájem. Vzniká tím obohacující prožívání v paralelních sférách. Probíhá zde výměna informací a předávání zkušeností. Proto se učí navzájem. Probíhá zde výměna zkušeností a předávání důležitých informací. Vzniká tak propojení napříč časoprostorem. Prochází skrze průchody napříč dimenzemi. Vzniká tak obohacující zkušenost, která probíhá současně na obou místech. Vzniká tím dvojité prozkoumávání působení ve hmotě.

Vlastností těchto elementálů je vnitřní pevnost. Přichází s jistou dávkou stability. Je to poměrně hutná esence vnitřně velmi pevná a stabilní. Dokáže tak udržovat stabilní prostředí kolem sebe. Je to uzemněná kvalita, která prostupuje do prostoru. Přináší sem propojenost s vnitřními sférami a zároveň působí ve vnějších vrstvách. Přináší tedy propojení vnitřních sfér, povrchových sfér a vyšších sfér, prostupuje totiž i do vnitřních struktur. Přináší propojení napříč jednotlivými vrstvami. Probíhá tak výměna informací ze vzdálených koutů Vesmíru přímo na povrch Země. Probíhá zde informační výměna. Proto se rozhodla přijít přímo sem. Proto přináší právě tuto esenci.

Přijala Ania dne 7.12.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *