Hvězdný původ #9


Je to bytost, která vznikla ve sféře jemných vibrací, které pobývají ve sférách jemnohmotných bytostí, které tvoří svými vlákny jemné struktury podobné vláknům pavučiny, které se propisují skrze vrstvy vědomí do nižších vrstev na to, aby byly aktivovány a následně se propisovaly do struktur, které jsou nosné. Tedy, je to bytost jemných vláken, která dokáže rozprostírat svou esenci do prostoru skrze vláknitou strukturu a tím ji proplétá svými paprsky, které mají léčivý potenciál. Tyto jemné vrstvy a paprsky tvoří sítě, díky kterým je možné vložit hvězdný kód do sfér, které prostupují. Dokáží splétat vrstvy a tím je spojovat a proplétat tak, aby tvořily jeden celek. Tato vlákna vytváří podhoubí proto, aby tam mohlo být zaseto to, co tam náleží. Tedy, jsou to jemná pavoučí vlákna, která tvoří propoje napříč sférami a tím umožňují, aby se tyto vrstvy spojily v jeden celek.

Pokud není vytvořený dostatečně hustý propoj, není možné prostupovat skrz dimenze. Je to tedy základní schopnost potřebná k oživování nižších sfér vědomí. Proto je tolik potřebná zde na Zemi, totiž vytváří zde jemné základy umožňující prostoupení vyšších dimenzí, vyšších světů napříč časoprostorem do této vrstvy vědomí. Je to velmi důležitý aspekt, který přináší. Vytváří jemné sítě, aby tak spojovala napříč dimenzemi a umožňovala tím jejich propojení. Tato vlákna jsou přítomná ve veškerém stvoření, proto je důležité, aby bylo pečováno o jejich vlákna. Proto byla vyslána jako prostředník na Zemi, kde tvoří ze své esence vlastní jemná vlákna nahoru i dolů a tím propojuje svět horní se Zemí. Tím vytváří průchod na Zemi. Toto propojení napříč vrstvami vědomí pak používají další bytosti. Tedy, prochází skrze časoprostor tak, aby propojovala vlákny jednotlivé vrstvy a tím je zcelovala. Tato funkce je mimořádně důležitá. Jejím prostřednictvím vzniká schéma, které dále vytváří průchod časoprostory. Tato bytost se rozhodla tvořit jemné vrstvy svých vláken i zde dole na Zemi. Tím pomáhá celku, aby vytvořil jednotné, celistvé, kompaktní, průchozí vrstvy vědomí.

Přijala Ania dne 27.11.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *