Rozkrývání vztahové dynamiky


Blízké vztahy jsou nekonečným zdrojem informací o nás samých.

Pokud ve vás klíčí semínko zvídavosti a chcete nahlédnout pod povrch viditelného, ráda s vámi rozkryji hlubší vrstvy, které běží na pozadí. 

Abych vztahovou dynamiku dokázala načíst, potřebuji vás vidět v reálné interakci s daným člověkem. Tehdy je totiž pravda nejvíc viditelná. Je to tedy určeno pro dvojici lidí, kteří mají vzájmně blízký vztah. Může to být vztah partnerský, přátelský, rodičovský nebo pracovní. Pracuji s dospělými a dětmi od 12ti let. 

Konzultace trvá 1,5 hod a není třeba se na ni nijak připravovat. Jediné, co mě bude na začátku zajímat, je váš záměr, ten je třeba mít určený. Dalším vstupním kritériem je autentický zájem obou stran. Budu vám klást otázky, které mohou být velmi osobní, možná i nepříjemné, proto je třeba mít neustále na paměti, proč jste tu a co tím chcete získat. 

Při rozkrývání vztahové dynamiky kladu důraz na tyto hodnoty: 

– důvěrnost

– nestrannost

– laskavost

– pravdivost

Není účelem získat naráz veškeré dostupné informace a zahltit se jimi. Budeme postupovat citlivě a po jednotlivých vrstvách tak, jak se nám budou v danou chvíli ukazovat. Po konzultaci je třeba dopřát si dostatek času na integraci. Dát si potřebný čas a prostor. 

Pokud se ve vašem vztahu děje něco, čemu nerozumíte, a neustále to poutá vaší pozornost, pak je třeba to rozkrýt, poznat a pochopit. Nahlédnout to ze zcela neutrální pozice, v níž budete podporováni. Pokud má opravdový zájem i druhá osoba, jste u mne oba vítáni.