Australské vysokovibrační esence


Isis

 • umožňuje pocítit přítomnost, ochrannou sílu a lásku posvátného ženství

 • prosvětluje naše temná místa, v nichž se hromadí bolesti a utrpení

 • přináší naději a povzbuzení

 • zraněné prvky našeho já nahrazuje láskou a odvahou

 • pomáhá načerpat lásku v době neklidu, úzkosti a nejistoty

 • otevírá přístup ke zraněním duše, která mají původ v duchovním světě, v tomto i v jiných životech, a pomáhá tato zranění hojit

 • transformuje místa, kde se v důsledku traumat soustřeďuje negativita

 • začleňuje do naší osobnosti všechny oddělné, emočně odtržené složky

 • pomáhá zahojit místa, kde se soustřeďuje emoční bolest

Isis-Essence_ID1695_DD

Solar Logos

 • aktivuje v naší duši světlo, které nám umožní přímo se napojit na Božskou podstatu

 • otevírá nám srdce i mysl, aby do nás mohlo snáze vstoupit Kristovo vědomí

 • umožňuje naší duši spojit se se Zdrojem všeho světla

 • do těla, srdce i mysli nám přináší světlo, lásku a duchovní sílu

 • ukazuje nám jiskru života v nás

 • pomáhá nám porozumět Božství, které v sobě máme, a přijmout svou Božskou podstatu

 • otevírá naše srdce moudrosti, kterou máme hluboko v sobě uloženou

 • umožňuje nám zažehnout jiskru našeho srdce

 • harmonizuje v nás posvátné mužství a posvátné ženství

 • pomáhá rozptýlit všechnu emoční i duchovní bolest nahromaděnou v tělech, srdcích a myslích lidských bytostí na kolektivní úrovni

 • umožňuje nám zvědomit si své Akašické záznamy a čerpat z nich informace

 

Gaia

 • uvádí nás v harmonii se živly země, vzduchu, ohně a vody v nás i okolo nás

 • probouzí v nás pocit lásky ke Gaie/planetě Zemi a potřebu ji chránit

 • otevírá nás vůči transformacím, které probíhají v nás i okolo nás, a harmonizuje nás s nimi

 • kotví nás na hluboké duchovní úrovni a zvyšuje naše uvědomění

 • pomáhá nám do sebe nechat vstoupit a plně procítit energii Solar Logos proudící na naši planetu

 • pomáhá nám koncentrovat se do svého středu a propojit se s Božskou podstatou ve svém těle, srdci a mysli a do světa vyzařovat své světlo

 • doslova nás napojuje na spojení Nebe a Země

 • uvádí nás do rovnováhy s naším posvátným mužstvím a posvátným ženstvím

 • vyzývá nás, abychom na Zemi i do sebe čerpali Posvátnou lásku – nejvyšší duchovní energii

 • v hlubokém ukotvení obnovuje náš vztah s naším vyšším já a s naším skutečným posvátným smyslem

 • pomáhá nám snáze přijímat a bezpečněji prožívat změny a s nimi související přívaly emocí

Rainbow

 • tato esence umožňuje jemnější vstřebání energie Solar Logos

 • umožňuje nám uvědomit si mnohorozměrnost sebe sama i Vesmíru

 • umožňuje Kristovu světlu prozářit až do nejhlouběji ukrytých temných míst naší psyché a znovu nalézt ztracené, pohřbené či ukryté kvality

 • díky tomu, že našemu tělu, srdci a mysli umožňuje vstřebat všechny barvy, nám přináší hluboké porozumění, lásku a léčivou sílu Zdroje

 • umožňuje nám uvědomit si svůj potenciál a pochopit, že vše je možné a že dokážeme cokoli

 • umožňuje nám rozšířit své vědomí, abychom mohli pocítit, že jsme světelné bytosti propojené s Božskou podstatou 

 • podporuje naše aurické pole a rozvoj duše

 • pomáhá nám rozpomenout se na velkolepost, krásu, lásku a nekonečný potenciál, které jsou základem naší duše, a přijmout je za své

 • vzbuzuje pocit podpory, ochrany a péče

 • pomáhá nám projevit novou cestu bytí na Zemi – cestu spolupráce, lásky, úcty, vděčnosti, míru a harmonie