Mým posláním je napomáhání Rozkvětu Života na planetě Zemi v procesu jejího vzestupu.

Tuto misi naplňuji tím, že skrze své tělo vyzařuji svůj nejvyšší potenciál, svou Božskou esenci v co nejčistší kvalitě. Umožňuji tak Božskému aspektu emanaci do hmoty. Abych mohla být ztělesněním světla, jímž doopravdy jsem, bylo nutné sestoupit do hlubokých a temných zákoutí a postupně je integrovat do světla vědomí. Tedy to, kde nyní jsem, nebylo zdaleka zadarmo. Mé životní lekce/iniciace byly mnohdy tak tvrdé, že jsem několikrát balancovala na hraně vůle dál žít. 

Díky tomu, že jsem si sama prošlapala strastiplnou cestu temnotou, mohu teď zažívat její opak. Mám v sobě prožity, uloženy a integrovány obě polarity a přirozeně chápu principy stvoření, které jsou ve své podstatě jednoduché a univerzální. Proto je můj přístup holistický/všezahrnující. Zachovávám si svůj neutrální postoj, díky čemuž jsem schopná vidět mnohem širší celek. Vnímám jednotlivé vrstvy, jejich souvztažnosti a vzájemnou propojenost. 

Stala jsem se přetékající nádobou a cítím jako přirozené/nevyhnutelné začít se o své zdroje dělit. V mém energetickém poli můžete zakusit vibrační kvalitu 5. dimenze, do níž kolektivně přecházíme. Je to pole svobody, bezpodmínečné lásky, soucitu, spolupráce, zdraví, radosti, lehkosti a živosti. Je to nádherný stav, který bych ze srdce přála každému!

Ve svém poli nesu zlaté světelné kódy Nové Země. Přijímám je ze Zdroje skrze mou multidimenzionalitu a protékají mnou všemi směry do okolního prostoru. Tyto vysokovibrační energeticko-informační kódy jsou předlohou Života, jaký zde bude. 

Mým úkolem je průběžně dočišťovat uvolňující se staré energie, pečovat o mé vnitřní zdroje a můj vnitřní klid, zachovávat si zdravé hranice a s láskou a soucitem předávat to, co jsem nabyla. Pak jsem přínosem pro planetu i pro kolektiv. 

Co nabízím:

  • Duchovní mentoring – jedná se o komplexní přístup, kdy se na vás ladím energeticky i mentálně. Probíhá tedy energeticko-informační výměna za slovy i skrze slova. Je to velmi koncentrovaný proud, který dokáže zprostředkovat hluboká uvědomění. Je ale potřeba být maximálně otevřený a přístupný vidět pravdu. Pak je možné dosáhnout až kvantových skoků.  

  • Energetickou harmonizaci – jedná se o očištění, zharmonizování a prosvětlení vašeho energetického těla. U toho si zároveň načtete i potřebné kódy. Při harmonizaci ležíte oblečení na masážním lehátku, já se vás dotýkám pouze velmi jemně. Je to ideální způsob, jak efektivně pracovat na jemněhmotných úrovních, aniž by nás přitom limitovala racionální mysl.

  • Channeling – jedná se o přímé zprostředkování informací z vyšších úrovní vědomí, do nichž mám přístup.

  • Nebeské (s)ladění – jsou zvukové lázně, při kterých se koupete v alikvotních tónech zvonkoher Shanti. Tóny, které vyluzují, mají uvolňující, harmonizující a očistný účinek na vaše tělo i jednotlivé jemněhmotné úrovně. Následným efektem je revitalizace a podstatné rozšíření aury. Duše si více dosedne do těla. 

  • Prosvětlení fyzického těla – jedná se o prozáření vnitřního prostoru fyzického těla světlem vědomí, aby v něm mohla být Duše plně ukotvena.

  • Rozkrývání vztahové dynamiky – v tomto případě se jedná o o vědomý mentoring pro páry, který se zaměřuje na vztahovou dynamiku, na níž je potřeba nahlédnout z neutrální pozice vnímání, což vám ráda zprostředkuji.

Při své práci ráda používám čistě přírodní aromaterapeutické parfémy Altearah BIO, které rozprašuji do prostoru, případně stříkám na tělo. 

Dále je možné využít harmonizačních účinků Bachových květových esencí, případně vysokovibračních Australských esencí

Vše se vzájemně krásně doplňuje. 

Blog

Ve svém volném čase studuji channelované informace z různých zahraničních zdrojů, naciťuji si je, porovnávám s mými vlastními a vše syntetizuji. Až výsledné protnutí je pro mě směrodatné. Jako nosnou informaci, která v Čechách stále není příliš komunikována, vnímám blížící se setkání s galaktickou rodinou. Bashar ve svém[…]

Vzešel z místa odkud přichází další. Přišli si naplnit své pozemské vzestoupení, při kterém bude přínosem. Vytváří velký vstupní potenciál, proto se bude nořit do větších vyšších fragmentů svého přirozeného bytí. Je víc takových kolem tohoto prostoru, kde vytváří pavučinovou infrastrukturu, v jejímž středu se nachází on. V tomto se dokáže[…]

Přichází ze sfér, v nichž se tvoří. Přináší si tvořivou kvalitu. V tomto se velmi vyzná. Přináší sem pole tvořivých potencionalit, které kmitají v rámci jeho pole do prostoru, kde vytváří jednotlivé vstupy. Přináší množství různorodých potencionálních variant uskutečnění. Pokud si uvědomí svůj přesah, dokáže se propojovat s dalšími tvořivými potenciály, které[…]

Přišla sem, aby přinášela jasné stříbřité probleskující světelné záření, které vzniká v jejím vlastním obalu, protože přináší velmi prosvětlenou substanci svého původního otisku, který putuje směrem k Zemi skrze vzdálený časoprostor z bodu vzniku, kde prozařuje vlastní bytostnou esencí svůj vlastní domov, kde se vytváří poměrně hustá síť těchto vysokovibračních vlákenatých[…]

Se souhlasem klientky sdílím přepis jejího channelingu: Můžete říci nějaké informace/důvod opakujícího se strachu, který jí přichází v zimním období? Je to důsledek některých starých zranění, která utrpěla jako bytost, která neuměla pracovat se zdejší hutnou a drsnou sférou. Tedy, je to důsledkem prožitých zkušeností z minulosti. Můžete[…]

Působením jistých sil se na Zemi odehrávají nejrůznější procesy, které se poté více vyjevují v dalších sférách, které potom přicházejí na Zemi skrze vaši vlastní přirozenou schopnost přinášet sem vaše vlastní příznačné vyšší sférické vyjádření, aby se prolnulo s jistými fragmenty místního prostředí. Pokud se všichni budou probíhajícím vlivům vymaňovat,[…]

Tento muž se přišel prožívat v rámci uskupení bytostí mezi nimiž figuruje mnoho dalších vlivných pozemských vůdců, s nimiž se prostřednictvím mimosmyslového transportu informací sám v průběhu časového průsaku v rámci života prostřednictvím svého bytostného jádra propojuje. Probíhá potom rozsáhlá infrastruktura, na jejímž základě vznikají paralelní průběhy dění. V tomto úseku se spojují[…]

Co se přesně stane s našimi fyzickými těly při vzestupu? Pokud jste připraveni pohybovat se směrem nahoru, bude poté jistě vhodné se připravit na to, že se přílišná snaha být stále stejným nesetkává s úspěchem. Pokud se vytvoří dostatečný volný prostor k tomu, aby přicházelo více vlastních vyšších forem, pak je[…]

Je pravda, že má Země v současnosti dvě paralelní časové linie? Pokud se budeš dívat z tohoto bodu, pak je zřejmé, že se přikláníš k tomu, že se rozdělila na dvě paralelní časové osy, protože, pokud se podíváš z nadhledu, budeš vnímat kudy se ubírá každá z nich tak, že posuneš měřítko[…]

Vnímáme, Drahá, že se událo mnoho variant vaší vibrační úrovně, v níž se poté dále uskutečňují procesy, které se přitom propisují do vniřních prostorů Země samotné. Proto se připojujeme s tím, že aktuálně probíhá proces pročištění vnějších vrstev atmosféry, poté se rozprostře vrstva světla, která protéká jednotlivými body dovnitř do[…]