Ve svém volném čase studuji channelované informace z různých zahraničních zdrojů, naciťuji si je, porovnávám s mými vlastními a vše syntetizuji. Až výsledné protnutí je pro mě směrodatné. Jako nosnou informaci, která v Čechách stále není příliš komunikována, vnímám blížící se setkání s galaktickou rodinou. Bashar ve svém[…]

Jedná se o energetický proud hojnosti mezi mužem a ženou v jeho přirozenosti, očištěný od starých nánosů. Pokusím se vám slovy popsat, co se nám s Jitkou Love Kratochvílovou ukázalo při poslední aktivaci světla a den poté. Žena, pevně zakotvená v Zemi, s pročištěnými čakrami, pozvedá ruce k nebi[…]