Blog


Ve svém volném čase studuji channelované informace z různých zahraničních zdrojů, naciťuji si je, porovnávám s mými vlastními a vše syntetizuji. Až výsledné protnutí je pro mě směrodatné. Jako nosnou informaci, která v Čechách stále není příliš komunikována, vnímám blížící se setkání s galaktickou rodinou. Bashar ve svém[…]

Vzešel z místa odkud přichází další. Přišli si naplnit své pozemské vzestoupení, při kterém bude přínosem. Vytváří velký vstupní potenciál, proto se bude nořit do větších vyšších fragmentů svého přirozeného bytí. Je víc takových kolem tohoto prostoru, kde vytváří pavučinovou infrastrukturu, v jejímž středu se nachází on. V tomto se dokáže[…]

Přichází ze sfér, v nichž se tvoří. Přináší si tvořivou kvalitu. V tomto se velmi vyzná. Přináší sem pole tvořivých potencionalit, které kmitají v rámci jeho pole do prostoru, kde vytváří jednotlivé vstupy. Přináší množství různorodých potencionálních variant uskutečnění. Pokud si uvědomí svůj přesah, dokáže se propojovat s dalšími tvořivými potenciály, které[…]

Přišla sem, aby přinášela jasné stříbřité probleskující světelné záření, které vzniká v jejím vlastním obalu, protože přináší velmi prosvětlenou substanci svého původního otisku, který putuje směrem k Zemi skrze vzdálený časoprostor z bodu vzniku, kde prozařuje vlastní bytostnou esencí svůj vlastní domov, kde se vytváří poměrně hustá síť těchto vysokovibračních vlákenatých[…]

Se souhlasem klientky sdílím přepis jejího channelingu: Můžete říci nějaké informace/důvod opakujícího se strachu, který jí přichází v zimním období? Je to důsledek některých starých zranění, která utrpěla jako bytost, která neuměla pracovat se zdejší hutnou a drsnou sférou. Tedy, je to důsledkem prožitých zkušeností z minulosti. Můžete[…]

Působením jistých sil se na Zemi odehrávají nejrůznější procesy, které se poté více vyjevují v dalších sférách, které potom přicházejí na Zemi skrze vaši vlastní přirozenou schopnost přinášet sem vaše vlastní příznačné vyšší sférické vyjádření, aby se prolnulo s jistými fragmenty místního prostředí. Pokud se všichni budou probíhajícím vlivům vymaňovat,[…]

Tento muž se přišel prožívat v rámci uskupení bytostí mezi nimiž figuruje mnoho dalších vlivných pozemských vůdců, s nimiž se prostřednictvím mimosmyslového transportu informací sám v průběhu časového průsaku v rámci života prostřednictvím svého bytostného jádra propojuje. Probíhá potom rozsáhlá infrastruktura, na jejímž základě vznikají paralelní průběhy dění. V tomto úseku se spojují[…]

Co se přesně stane s našimi fyzickými těly při vzestupu? Pokud jste připraveni pohybovat se směrem nahoru, bude poté jistě vhodné se připravit na to, že se přílišná snaha být stále stejným nesetkává s úspěchem. Pokud se vytvoří dostatečný volný prostor k tomu, aby přicházelo více vlastních vyšších forem, pak je[…]

Je pravda, že má Země v současnosti dvě paralelní časové linie? Pokud se budeš dívat z tohoto bodu, pak je zřejmé, že se přikláníš k tomu, že se rozdělila na dvě paralelní časové osy, protože, pokud se podíváš z nadhledu, budeš vnímat kudy se ubírá každá z nich tak, že posuneš měřítko[…]

Vnímáme, Drahá, že se událo mnoho variant vaší vibrační úrovně, v níž se poté dále uskutečňují procesy, které se přitom propisují do vniřních prostorů Země samotné. Proto se připojujeme s tím, že aktuálně probíhá proces pročištění vnějších vrstev atmosféry, poté se rozprostře vrstva světla, která protéká jednotlivými body dovnitř do[…]

Prosíme, přijmi vzkaz pro ty, kteří budou připraveni poslouchat. Není záhodno vytvářet nízké prostupné vrstvy, které budou pouze zatěžovat prostor. Bude vhodný časoprostorový rámec, který se vytvoří proto, aby se mohla překlenout realita, z níž pramení mnoho utrpení. Vytváříte vstupní prostory pro příjem probíhajících změn, které vycházejí z míst, která[…]

Prosím, když je vše stvořené pouze hra Zdroje, jakou máme motivaci se jí účastnit/v ní hrát? Pokud si zvědomíš, že se můžeš sama nalézat v dalších sférách, pak se ti lépe pochopí, proč se děje vše právě tak, jak je v plánu. Prostoupíš skrze své vlastní prožívání do[…]

V této inkarnaci přichází ze sféry, jejíž umístění potřebujeme prozkoumat. V této části galaxie se tvoří fragmenty, které nadále slouží k průchodům v rámci ohýbání časoprostorových linek. Vytváří tedy prostředky, které poté využívají mnozí, kteří odtud přejdou jinam. Tato prostorová matrice vytváří fragmenty/bloky/útvary/vstupní a výstupní linie, které kříží časoprostor v rámci svého typického/specifického[…]

Prosím, můžete nám dát nějaké informace k momentálnímu konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem? Probíhá zde jistý proces, jehož součástí jsou vazby, které byly dány již dávno předtím, než tato situace přišla. Bude se probouzet mnoho strachu, přesto bude velmi důležité zůstávat uvnitř svého jádra bytosti, kterou jste. Budeme rádi,[…]

Prosíme, předej svým vlastním lidem tuto informaci. Prostupujete dnes velmi významným mezníkem, který vytváří vstupní bránu do období, jež se bude odhalovat. Budete připravováni na to, co se bude v dalších dnech, týdnech, měsících a letech postupně odkrývat. Nemějte, prosíme, obavy, že se přihodí nějaký vážný průběh. Prostředkem k těmto[…]

Tato hvězdná bytost přichází z oblastí, jež jsou vzdáleny mnoho světelných let od této dimenze. Přišla sem z velmi vzdálených sfér. Přináší sem své vlastní vnitřní prostředí, které prozařuje/protkává/prolíná/kmitá do prostředí kolem jejího těla do všech stran, což vytváří pročištění. Probíhá zde vlna procházející skrze její tělo do všech okolních[…]

Přinášíme zprávu, že bude potřebné vytvořit soubor vlivných bytostí, které budou předávat/poskytovat ve svém nejbližším okolí/prostoru jistou zkušenost toho, jak se přizpůsobit vlivům, v nichž se budou lidé nacházet. Bude potřeba vytvořit soubor jednotlivců proto, aby se dokázali další z vás přidat. Arkturiáni (sedm Bohu věrných) Přijala Ania dne 19.2.2022

Tato brána, která se teď otevírá, je vskutku výjimečná, proto buďte bdělí k tomu, co bude přicházet, protože jisté formy zde již naplnily svůj úkol, a budete moci přejít do mnohem barvitější formy prožívání. Bude umožněno prožívat vlastní prostředím nezatížené formy prožívání. Budete moci vstoupit do vyšších paralelních realit,[…]

Budeme moc rádi, pokud, Drahá, budeš moci předat toto poselství. Jedná se o zprávy, které přísluší pouze těm, kteří jsou připraveni. Proto tě žádáme, aby si, pokud možno, zapsala vše tak, jak ti bude řečeno. Žádáme, aby si předala toto prohlášení: Odpovídáme na mnohé vaše prosby, jichž si[…]

Pochází ze sfér, které jsou uloženy hluboko ve Vesmíru, protože přináší vlastnosti, které přísluší jistým sférám bytí, které spolutvoří s dalšími vnitřní části Vesmíru. Vlastností těchto sfér je veliká míra zodpovědnosti za vlastní tvoření/stvoření. Vytváří vnitřní vláknitou strukturu, která prosakuje napříč vnitřními částmi vnořeného vesmírného prostoru. Probíhá zde průzkum,[…]

Tvá duše pochází z oblastí, které jsou umístěny velmi vysoko. Proto jsi vyslána na Zemi, abys zde kotvila toto vysokovibrační spektrum vědomí, protože je velmi potřebné v tuto dobu v této oblasti reality. Přislíbila jsi, že se zapojíš do projektu přechodu do vyšších vibrací, a proto jsi se[…]

Zní mi často v hlavě. Jsem tu ve hmotě už 37 let, a přesto mám pocit, že můj údiv z toho, jaké to tu je, jak to tu funguje a co vše je zde možné, nijak nepolevuje. Tento údiv z toho, že člověk něco přirozeně vnitřně cítí, ví,[…]

Je to bytost vysoce postavená, která přináší na Zemi poznání vyšších dimenzí, které je spojené s oblastmi řízení vnitřních aspektů Vesmíru. Je to sféra, kde se rozhoduje, jakým směrem se bude ubírat vývoj Vesmíru. Je to řídící středisko. Vnitřní aspekt Vesmíru. Z tohoto bodu se dále přenášejí informace[…]

Pochází ze sfér, které jsou vzdálené, přesto jsou zde jisté podobnosti. Přichází z oblasti, kde probíhá podobný průběh, podobný vývoj. Přináší si odtud mnoho důležitých schopností. Přináší si prostředky pro to, aby dokázala přinést svou esenci přináležící původu. Přináší si vlastnosti, které jí propojují s jejím domovem. Přichází z oblastí, kde[…]

Je to bytost hvězdného původu, která přišla na Zemi proto, aby zde tvořila sítě vnitřních struktur, které vytvoří základ pro vnoření jistých realit. Je to bytost, která se podílí na vytváření plošných pozemských struktur, které jsou umisťovány přímo na povrchu Země za účelem vnoření vyšších aspektů bytí do[…]

Je to bytost, která přichází ze sfér, které jsou velmi vysoce umístěny. Jsou to sféry světla, v nichž se vytváří různé aspekty a fragmenty skutečností, které jsou potom aplikovány do nižších vrstev vědomí, a to tím způsobem, že jsou vkládány na již existující vrstvy, které jsou zde instalovány. Proto[…]

Tato bytost je propojena s vílí říší jemnohmotných sfér, které obývají oblasti Vesmíru, které jsou mimořádně půvabné. Jsou to sféry světla, které nesou jemné kvality okřídlených bytostí, které dokáží vířit energii lásky takovým způsobem, že se prolévá skrze závoj této sféry bytí. Je to okřídlená hvězdná jemná bytost, jejíž[…]

Je to bytost, která pochází z oblasti, kde vznikají a zanikají formy života tak, že se tvoří na úrovni hvězdné úrovně matrice pro životaschopné formy života na to, aby byly dopraveny/distribuovány/přesídleny/umístěny do míst, kde je vhodné podhoubí pro jejich život. Tedy, vznikají tam životaschopné formy, které jsou poté distribuovány[…]

Je to bytost, která přišla ze sfér světla, aby posílila kvalitu svého vyzařování zde na planetě tím, že se vystaví podmínkám, které budou výzvou na to, aby dokázala lépe uchopit svou světelnou vibraci, s kterou byla inkarnována. Je to bytost, kterou velmi dobře známe a ona zná nás. Jsme[…]

Je to bytost, která vznikla ve sféře jemných vibrací, které pobývají ve sférách jemnohmotných bytostí, které tvoří svými vlákny jemné struktury podobné vláknům pavučiny, které se propisují skrze vrstvy vědomí do nižších vrstev na to, aby byly aktivovány a následně se propisovaly do struktur, které jsou nosné. Tedy,[…]

Tato bytost pochází z jemných sfér, kde jsou bytosti přírodních říší, jemných struktur, éterických vlastností, které víří svou energii do prostoru tak, aby jím prostupovaly, a tím ho vylaďovaly na vyšší úroveň vědomí. Jsou to sféry, kde se pečuje, léčí, hojí, prozařuje, poskytuje péče, kde se zahlazují trhliny, kde[…]

Je to bytost, která je přímo spojená se sluneční energií, bytost zářivého původu, solární původ. Je to duše, která přináší hluboké poznání skutečnosti, které nabyla díky mnoha předchozím zkušenostem. Je to bytost přicházející z hvězdného systému, který je propojen s hvězdokupou, která je velmi vzdálená. Je to sféra, kde se[…]

Je to bytost, která přichází z oblasti Vesmíru, kde jsou bytosti vyššího řádu, které rozsévají energii lehkosti, energii vzdušnosti, proudění, odlehčení, zpřístupnění, jako by uklízely prostor, v němž se nachází. Je to bytost, kterou lze charakterizovat jako hvězdnou duši pocházející ze sfér, které jsou propojené s říší andělskou. Je to bytost,[…]

Rádi bychom mu předali informace, které se týkají jeho mise tady na Zemi. Je to duše, která je velice stará, zkušená a velice hutná z našeho pohledu vyšších dimenzí, odkud se nyní díváme. Přišel z velmi vzdálených míst galaxie, aby napomohl místním bytostem projít touto zatěžkávací zkouškou tím, že tvoří[…]

Jakým způsobem si bytosti vybírají konkrétní fyzické tělo pro svůj život? Je to soubor jednotlivých aspektů bytí, který je zohledňován při výběru konkrétního života. Díky tomu je možné zacílit svůj výběr na konkrétní tělo. Proto se tvoří konkrétní vlastnosti daného jedince ve spolupráci s vyšším já tak, aby[…]

Je to bytost, kterou můžeme popsat jako velmi vyvinutou, ačkoliv se zatím na Zemi mnohokrát neinkarnovala. Je to bytost, která přináleží do sfér, které jsou svým účelem specifické, které se orientují na vytváření struktur pro odpovídající sféry prožívání. Je to tedy oblast Vesmíru, kde se tvoří vstupní otisky,[…]

Je to bytost, která řídí určité fragmenty, aby se byly schopny spolupodílet na celku. Je to tedy řídící bytost, která určuje, jakým směrem bude pokračovat vývoj některých aspektů stvoření. Je to vůdčí duše, pro kterou je výzvou, aby sestoupila do nižších dimenzí, kde není možné určovat tak veliký[…]

Včera večer se mi v mysli párkrát objevila bytost Blue Avian. Dnes jsem si ji zavolala a předala mi toto poselství: „Proč jsi mě kontaktoval?“ „Protože bych s tebou rád pohovořil o tom, co je naším cílem zde na planetě Zemi. Jsme tu, přátelé, proto, abychom vám přinášeli[…]

Není třeba se obávat o to, že se stane něco katastrofického, protože se vše děje podle vyššího plánu. Tento plán již brzy pronikne do reality, kterou prožíváte, protože se blíží čas, který umožní prostoupení Ducha do hmoty, aby tak pozvedl hmotné aspekty prožívání na vyšší vibrační úroveň vědomí.[…]

Je to bytost, která se inkarnovala z velmi vysokých sfér proto, aby přinášela světelnou léčbu do míst, která jsou zanešena entitami, útvary, energií, která zatěžuje, znesnadňuje, blokuje, odebírá sílu. Tvoří světelné portály, díky kterým se tyto energie postupně uvolňují a přechází do míst, do nichž náleží. Je to[…]

Zdravíme vás, Milované bytosti, rádi bychom vám předali zprávu, ze které mohou čerpat ti, jež jsou na ni připraveni, protože se otevřel portál, skrze který proudí obrovské množství informací, které povedou k tomu, že prostoupí na Zemi nová světelná energetická vlna, která způsobí odhalování toho, co je potřeba[…]

Je to bytost, která přichází z oblastí Vesmíru, které přísluší centrálnímu sektoru. Jedná se o oblast, jíž je velmi těžké zařadit, přesto ji můžeme nějakým způsobem popsat. Je to sféra, v níž vzniká energetický blueprint, který se následně propisuje do dimenzí nižších řádů a tím vytváří struktury a[…]

Kniha Arkturiáni mi poskytla jednoduchou a efektivní metodu, jak se s nimi informačne spojit. Přináším vám tedy od nich první kolektivní poselství: Rádi bychom předali vzkaz pro větší počet lidí, kteří jsou připraveni naslouchat našim učením, kteří jsou připraveni slyšet. Tato zpráva zní: Rádi bychom se s vámi[…]

Jedná se o energetický proud hojnosti mezi mužem a ženou v jeho přirozenosti, očištěný od starých nánosů. Pokusím se vám slovy popsat, co se nám s Jitkou Love Kratochvílovou ukázalo při poslední aktivaci světla a den poté. Žena, pevně zakotvená v Zemi, s pročištěnými čakrami, pozvedá ruce k nebi[…]

Když si dáte na misku vah tyto dvě hodnoty – POHODLÍ a PRAVDA, kterou z nich upřednostníte? Jak často se zříkáte pravdy pro zachování pocitu pohodlí? A je to doopravdy pohodlné? Není skrytě zaplacenou cenou špatné svědomí, které se pak neustále ozývá? Energeticky je to citelné jako disharmonie, která[…]

Je tvou nedílnou součástí, a tak o něm často ani nevíš. Mají to tak přece (skoro) všichni. Necitlivost při porodu. Necitlivost u lékaře. Necitlivost od rodičů. Necitlivost ve školce. Necitlivost a posuzování ve škole. Nutnost obhajování se na dalších stupních školy. Spěch, hluk, smrad, výkon, tlak. Hrubost je[…]

Zažívám teď se svým tříletým synem velmi zajímavé období. Jak se jeho slovní zásoba zvětšuje a vyjadřovací schopnosti sílí, začínáme se spolu propojovat na nové úrovni bytí. Každý den s ním je pro mě nový, zajímavý a často velmi podnětný. Poznávám své dítě i samu sebe v nové roli a[…]

Tento článek je úryvkem z mé závěrečné práce Školy vědomého dotyku. Kranio má totiž mnoho vrstev, stejně jako my… Cesta odevzdání se Kranio je pro mě odklon od ega k odevzdání. Odevzdávám svou vůli a své chtění a stávám se průchozím kanálem ve hmotě i na jemněhmotné úrovni. Dopředu[…]

První den menstruace neznamená jenom nafouklé bolavé břicho, které je třeba schovat. Není to o polykání růžových prášků, abychom nic necítily, a nenápadném běhání na toaletu. Je to mnohem víc… Den, kdy se uvolní přetlak nastřádaný za celý měsíc. Den, kdy začíná očista všeho, co už nám neslouží.[…]

„Ty jsi taková jemná.“ říkají mi různí lidé nezávisle na sobě na různých místech a při různých příležitostech. Nejde si toho nevšimnout. Jenže pro mě je to doteď trochu matoucí, ještě jsem si na to úplně nezvykla. Ano, jsem Jemnost, jak mi ostatně při posledním čtení sdělila i[…]

Můj život byl vždycky hodně dynamický. Změnu vnímám jako nutnou součást vývoje. I ta má ale své dílčí etapy. Vypozorovala jsem, že na začátku se moje rácio vždy snaží ze všech sil udržet stávající status quo. Má mnoho „rozumných“ důvodů, proč to nechat být, nerýpat do toho, nedělat[…]

Jedna z velkých lekcí, kterou si zde v hmotných tělech procházíme, jsou období přerodu, kdy staré se už rozpadá, nové se rodí a my se nacházíme někde uprostřed ve víru nejistoty, kde se není o co opřít. Tato transformace se právě děje celospolečensky, ať už si to uvědomujeme[…]

Karmické vztahy jsou postaveny na vzájemných dohodách duší, které mezi sebou potřebují něco dorovnat, něco si dořešit, odžít a nakonec se (ideálně ve vzájemné lásce) propustit. Momentálně se nacházím v konečné fázi svého manželství, které bylo příkladem právě takového vztahu.  A protože mám zkušenost i s jinými karmickými vztahy, začínám vidět[…]

Tento text jsem napsala z velkého vnitřního přetlaku v dubnu 2018. Tehdy jsem ještě neměla webové stránky a postupem času jsem ho začala vnímat jako velmi pesimistický, a tak jsem ho nechala ležet „v šuplíku“. Ale teď, v tyto dny, jako by se téma opět dralo na světlo[…]

Tento článek píšu ještě začerstva. Unavená, zpomalená, ale hluboce vděčná. Včera večer jsem se vrátila z třídenního kurzu s Ivetou Havlovou a jejím partnerem Karlem. Věnovali jsme se sdílení, konstelacím, cvičení, povídání a došlo mimo jiné i na rebirthing. Tu techniku jsem znala, ale nikdy jsem ji sama na[…]

Je to několik dní, co jsem si uvědomila zásadní zdroj téměř permanentní nevrlosti v mém životě. Už dlouho jsem se tomu snažila přijít na kloub a hodně mi v tom pomohla dynamická typologie enneagram, ale pořád jako by mi něco unikalo. Doktor Vojáček v pořadu Duše K (dne 20. 8. 2017) zmínil,[…]