Můj život byl vždycky hodně dynamický. Změnu vnímám jako nutnou součást vývoje. I ta má ale své dílčí etapy. Vypozorovala jsem, že na začátku se moje rácio vždy snaží ze všech sil udržet stávající status quo. Má mnoho „rozumných“ důvodů, proč to nechat být, nerýpat do toho, nedělat[…]