Prosíme, přijmi vzkaz pro ty, kteří budou připraveni poslouchat. Není záhodno vytvářet nízké prostupné vrstvy, které budou pouze zatěžovat prostor. Bude vhodný časoprostorový rámec, který se vytvoří proto, aby se mohla překlenout realita, z níž pramení mnoho utrpení. Vytváříte vstupní prostory pro příjem probíhajících změn, které vycházejí z míst, která[…]