Můj život byl vždycky hodně dynamický. Změnu vnímám jako nutnou součást vývoje. I ta má ale své dílčí etapy. Vypozorovala jsem, že na začátku se moje rácio vždy snaží ze všech sil udržet stávající status quo. Má mnoho „rozumných“ důvodů, proč to nechat být, nerýpat do toho, nedělat[…]

Jedna z velkých lekcí, kterou si zde v hmotných tělech procházíme, jsou období přerodu, kdy staré se už rozpadá, nové se rodí a my se nacházíme někde uprostřed ve víru nejistoty, kde se není o co opřít. Tato transformace se právě děje celospolečensky, ať už si to uvědomujeme[…]