Isis


  • umožňuje pocítit přítomnost, ochrannou sílu a lásku posvátného ženství

  • prosvětluje naše temná místa, v nichž se hromadí bolesti a utrpení

  • přináší naději a povzbuzení

  • zraněné prvky našeho já nahrazuje láskou a odvahou

  • pomáhá načerpat lásku v době neklidu, úzkosti a nejistoty

  • otevírá přístup ke zraněním duše, která mají původ v duchovním světě, v tomto i v jiných životech, a pomáhá tato zranění hojit

  • transformuje místa, kde se v důsledku traumat soustřeďuje negativita

  • začleňuje do naší osobnosti všechny oddělné, emočně odtržené složky

  • pomáhá zahojit místa, kde se soustřeďuje emoční bolest

Esence Isis vznikla 25. května 2014. Jméno Isis odjakživa symbolizuje posvátné ženství a všechny bohyně. Vznik Isis byl vyvrcholením mé první cesty do Egypta, kde jsem se na vývoj této nové esence energeticky připravoval. Kvůli vojenskému převratu bylo v zemi zrovna málo zahraničních turistů, díky čemuž jsem měl možnost nerušeně meditovat v celé řadě vzácných starých egyptských chrámů plných posvátné energie.

Isis mi prostřednictvím důvěryhodného transmédia dala najevo, že mi chce předat a společně se mnou vytvořit svou esenci. „Toto je voda nového života, tou vodou proudí mé požehnání, synu,“ prohlásila, a potom požehnala miskám vody, které jsem měl na místě připravené. Byl to jeden z mých nejhlubších zážitků. Když energie posvátného ženství Bohyně -Matky Isis proudila do misky i všude kolem mě, cítil jsem neskutečné vytržení a pokoru. Celý prostor zaplavila intenzivní láska. Do očí mi vstoupily slzy a byl jsem nesmírně vděčný, že ve mně Isis našla důvěru a nabídla mi výjimečný dar léčit, který je v této přelomové době tolik potřebný.

Spoustu lásky, světla a úcty, váš Ian White

Esence Isis je požehnáním od Bohyně – Matky, která všem lidem přislíbila, že na Zemi pocítí její přítomnost.

Prostřednictvím této esence se Isis obrací na všechny, kdo jsou připraveni odvážně se postavit všem emocionálním i spirituálním překážkám, a slibuje jim, že svým světlem světel prozáří temná zákoutí jejich duše. Isis nás k sobě volá, protože nás chce zbavit emoční bolesti, zlosti, studu, viny, strachu, truchlení a beznaděje. Namísto nich přináší lásku a odvahu.

Když se člověk na takové temné místo odváží vstoupit, vyjde z něho zpět osvobozený a cítí se, jako by omládnul. Není k tomu potřeba nic víc než pohlédnout na svou emoční bolest a vstoupit do ní – tehdy ji můžeme uchopit a toto své místo otevřít léčivé lásce.

Esence Isis v sobě skrývá naději a povzbuzení. Umožňuje nám poznat a pocítit lásku a ochranu posvátného ženství v nás i okolo nás. My si je díky ní můžeme k sobě přitáhnout, aby nám zvláště v době neklidu, úzkosti a nejistoty dodalo potřebnou péči a sílu.

Mnoho z nás si v sobě nese staré, hluboké rány. Tato esence nám umožňuje k nim proniknout, uvolnit a vyléčit je. Emoční bolest a negativitu, kterou v sobě skrýváme, tak můžeme skrze zásadní posun na velmi hluboké úrovni duše zhojit a přeměnit v aspekty pozitivní.

Bohyně – Matka se na nás obrací, aby její láska mohla na naše hluboká, dlouho ukrývaná negativní místa a do emočních ran vstoupit a pomoci je vyléčit. Dokáže hojit nejen zranění pocházející z dětství a tohoto života, ale dokonce i z našich životů dřívějších. Mnozí z nás v nich zažívali všemožné hrůzy – válku, genocidu, nedostatek lásky. K některým zraněním může dojít i v mezičase, když naše duše cestuje dimenzemi, aby se inkarnovala a vzala na sebe znovu hmotnou podobu.

I mnoho světelných bytostí v sobě tato emoční zranění má, dokážou se ale od nich oddělit, aby mohly lidem sloužit. Mají-li na to dost síly nebo spolehnou-li se na pomoc esence Isis, můžou tyto oddělené části své osobnosti začlenit zpět.

Příprava: Esence se prodává ve formě koncentrátu. Roztok k užívání připravte následujícím způsobem: do max. 15ml lahvičky nalijte 1/3 brandy a 2/3 pramenité vody a přidejte 7 kapek esence.

Dávkování: 7 kapek nakapat pod jazyk po probuzení a před spaním, obvykle ideálně alespoň po dobu 2 týdnů. Doporučujeme esenci užívat samostatně – nekombinovat ji s jinými esencemi.

1_d9yO1bZXgj41iFnDgvIGww