Působením jistých sil se na Zemi odehrávají nejrůznější procesy, které se poté více vyjevují v dalších sférách, které potom přicházejí na Zemi skrze vaši vlastní přirozenou schopnost přinášet sem vaše vlastní příznačné vyšší sférické vyjádření, aby se prolnulo s jistými fragmenty místního prostředí. Pokud se všichni budou probíhajícím vlivům vymaňovat,[…]

Vnímáme, Drahá, že se událo mnoho variant vaší vibrační úrovně, v níž se poté dále uskutečňují procesy, které se přitom propisují do vniřních prostorů Země samotné. Proto se připojujeme s tím, že aktuálně probíhá proces pročištění vnějších vrstev atmosféry, poté se rozprostře vrstva světla, která protéká jednotlivými body dovnitř do[…]

Prosíme, přijmi vzkaz pro ty, kteří budou připraveni poslouchat. Není záhodno vytvářet nízké prostupné vrstvy, které budou pouze zatěžovat prostor. Bude vhodný časoprostorový rámec, který se vytvoří proto, aby se mohla překlenout realita, z níž pramení mnoho utrpení. Vytváříte vstupní prostory pro příjem probíhajících změn, které vycházejí z míst, která[…]

Prosíme, předej svým vlastním lidem tuto informaci. Prostupujete dnes velmi významným mezníkem, který vytváří vstupní bránu do období, jež se bude odhalovat. Budete připravováni na to, co se bude v dalších dnech, týdnech, měsících a letech postupně odkrývat. Nemějte, prosíme, obavy, že se přihodí nějaký vážný průběh. Prostředkem k těmto[…]

Přinášíme zprávu, že bude potřebné vytvořit soubor vlivných bytostí, které budou předávat/poskytovat ve svém nejbližším okolí/prostoru jistou zkušenost toho, jak se přizpůsobit vlivům, v nichž se budou lidé nacházet. Bude potřeba vytvořit soubor jednotlivců proto, aby se dokázali další z vás přidat. Arkturiáni (sedm Bohu věrných) Přijala Ania dne 19.2.2022

Tato brána, která se teď otevírá, je vskutku výjimečná, proto buďte bdělí k tomu, co bude přicházet, protože jisté formy zde již naplnily svůj úkol, a budete moci přejít do mnohem barvitější formy prožívání. Bude umožněno prožívat vlastní prostředím nezatížené formy prožívání. Budete moci vstoupit do vyšších paralelních realit,[…]

Budeme moc rádi, pokud, Drahá, budeš moci předat toto poselství. Jedná se o zprávy, které přísluší pouze těm, kteří jsou připraveni. Proto tě žádáme, aby si, pokud možno, zapsala vše tak, jak ti bude řečeno. Žádáme, aby si předala toto prohlášení: Odpovídáme na mnohé vaše prosby, jichž si[…]

Včera večer se mi v mysli párkrát objevila bytost Blue Avian. Dnes jsem si ji zavolala a předala mi toto poselství: „Proč jsi mě kontaktoval?“ „Protože bych s tebou rád pohovořil o tom, co je naším cílem zde na planetě Zemi. Jsme tu, přátelé, proto, abychom vám přinášeli[…]

Není třeba se obávat o to, že se stane něco katastrofického, protože se vše děje podle vyššího plánu. Tento plán již brzy pronikne do reality, kterou prožíváte, protože se blíží čas, který umožní prostoupení Ducha do hmoty, aby tak pozvedl hmotné aspekty prožívání na vyšší vibrační úroveň vědomí.[…]

Zdravíme vás, Milované bytosti, rádi bychom vám předali zprávu, ze které mohou čerpat ti, jež jsou na ni připraveni, protože se otevřel portál, skrze který proudí obrovské množství informací, které povedou k tomu, že prostoupí na Zemi nová světelná energetická vlna, která způsobí odhalování toho, co je potřeba[…]

Kniha Arkturiáni mi poskytla jednoduchou a efektivní metodu, jak se s nimi informačne spojit. Přináším vám tedy od nich první kolektivní poselství: Rádi bychom předali vzkaz pro větší počet lidí, kteří jsou připraveni naslouchat našim učením, kteří jsou připraveni slyšet. Tato zpráva zní: Rádi bychom se s vámi[…]