Když si dáte na misku vah tyto dvě hodnoty – POHODLÍ a PRAVDA, kterou z nich upřednostníte? Jak často se zříkáte pravdy pro zachování pocitu pohodlí? A je to doopravdy pohodlné? Není skrytě zaplacenou cenou špatné svědomí, které se pak neustále ozývá? Energeticky je to citelné jako disharmonie, která[…]

„Ty jsi taková jemná.“ říkají mi různí lidé nezávisle na sobě na různých místech a při různých příležitostech. Nejde si toho nevšimnout. Jenže pro mě je to doteď trochu matoucí, ještě jsem si na to úplně nezvykla. Ano, jsem Jemnost, jak mi ostatně při posledním čtení sdělila i[…]