Jedná se o energetický proud hojnosti mezi mužem a ženou v jeho přirozenosti, očištěný od starých nánosů. Pokusím se vám slovy popsat, co se nám s Jitkou Love Kratochvílovou ukázalo při poslední aktivaci světla a den poté. Žena, pevně zakotvená v Zemi, s pročištěnými čakrami, pozvedá ruce k nebi[…]