Jakým způsobem si bytosti vybírají konkrétní fyzické tělo pro svůj život? Je to soubor jednotlivých aspektů bytí, který je zohledňován při výběru konkrétního života. Díky tomu je možné zacílit svůj výběr na konkrétní tělo. Proto se tvoří konkrétní vlastnosti daného jedince ve spolupráci s vyšším já tak, aby[…]