Jakým způsobem si bytosti vybírají konkrétní fyzické tělo pro svůj život? Je to soubor jednotlivých aspektů bytí, který je zohledňován při výběru konkrétního života. Díky tomu je možné zacílit svůj výběr na konkrétní tělo. Proto se tvoří konkrétní vlastnosti daného jedince ve spolupráci s vyšším já tak, aby[…]

Není třeba se obávat o to, že se stane něco katastrofického, protože se vše děje podle vyššího plánu. Tento plán již brzy pronikne do reality, kterou prožíváte, protože se blíží čas, který umožní prostoupení Ducha do hmoty, aby tak pozvedl hmotné aspekty prožívání na vyšší vibrační úroveň vědomí.[…]

Zdravíme vás, Milované bytosti, rádi bychom vám předali zprávu, ze které mohou čerpat ti, jež jsou na ni připraveni, protože se otevřel portál, skrze který proudí obrovské množství informací, které povedou k tomu, že prostoupí na Zemi nová světelná energetická vlna, která způsobí odhalování toho, co je potřeba[…]

Kniha Arkturiáni mi poskytla jednoduchou a efektivní metodu, jak se s nimi informačne spojit. Přináším vám tedy od nich první kolektivní poselství: Rádi bychom předali vzkaz pro větší počet lidí, kteří jsou připraveni naslouchat našim učením, kteří jsou připraveni slyšet. Tato zpráva zní: Rádi bychom se s vámi[…]