Hvězdný původ #19


V této inkarnaci přichází ze sféry, jejíž umístění potřebujeme prozkoumat. V této části galaxie se tvoří fragmenty, které nadále slouží k průchodům v rámci ohýbání časoprostorových linek. Vytváří tedy prostředky, které poté využívají mnozí, kteří odtud přejdou jinam. Tato prostorová matrice vytváří fragmenty/bloky/útvary/vstupní a výstupní linie, které kříží časoprostor v rámci svého typického/specifického rozvrstvení. Tato linie se rozprostírá horizontálně a taky vertikálně, tedy vzniká průsečík/spojnice/protnutí, které poté vytváří průchod, kterým je možné zpřístupnit pole protínající tato mnohovrstevná výstupní a vstupní, odvádějící a přivádějící stanoviště. Probíhá zde permanentní pohyb, který vytváří obrovské množství/kvantum proudící energie. Probíhá zde poměrně rušný provoz, proto se přihlásil k tomuto probíhajícímu procesu, který připomíná potřebu provádět/převádět/přesměrovávat/přeskupovat/přepínat skrze časoprostorové rozvrstvení.

Bude naveden na to, co je třeba, aby zde převáděl. Vytváří tedy průchody, přes které probíhá mnoho interakcí. Probíhá zde proudění, přes něž se přesměrovávají jisté vnitřní a vnější (ve smyslu horní a spodní) i horizontální proudy. Probíhá tak prostorové přenášení skrze jeden konkrétní uzel/bod/centrální průchod/prostorovou spojnici, přes níž se dostává do prostředí mnoho jiných prvků. Poté je možné tyto vrstvy rozprostřít skrze horizontální linie. Propůjčuje tedy prostředí vstupní bod, přes nějž proudí mnoho vstupních vjemů skrze něho do Země. Tím se tvoří hvězdicovité tvary, které umožňují přístup a přesun do zemské úrovně, k jádru Země, vnitřních vrstev, povrchových vrstev, pozemských, a přitom přináší velké objemy zdrojových dat. Vstupuje tak do Země velké množství vysokovibrační energie.

Přijala Ania dne 15.3.2022

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *