Hvězdný původ #20


Tento muž se přišel prožívat v rámci uskupení bytostí mezi nimiž figuruje mnoho dalších vlivných pozemských vůdců, s nimiž se prostřednictvím mimosmyslového transportu informací sám v průběhu časového průsaku v rámci života prostřednictvím svého bytostného jádra propojuje. Probíhá potom rozsáhlá infrastruktura, na jejímž základě vznikají paralelní průběhy dění. V tomto úseku se spojují ti, jejichž esence se tím znásobuje, protože poté produkují mnohem silnější vysokovibrační prostupy skrze vnější vrstvu povrchu Země, jejíž vnitřní jádro se díky nim více očišťuje. V tomto místě se poté protahují vlákna vesmírných stvořitelských esencí, které se mohou více prolnout s místem vzniku probíhajících změn na této pozemské sféře.

Protože se rozhodl vrátit zpět, bude moci získat další své vlivné souputníky, kteří jsou zde doširoka rozprostřeni. Poté se provede výběr, který bude vyčleňovat více z nich, aby bylo možné získat stabilní prostředí k prolomení jistých struktur skutečnosti. Bude potřebné v tomto prostředí dokázat sám pronikat v rámci svého působení sférami, jejichž vlastností jsou hrubé vrstvy, hrubozrná struktura, hrubé struktury, v nichž se poté bude prokládat vrstva vnitřních částí skutečnosti v rámci pokračování předchozích počátečních fragmentací. V tomto se velice dobře orientuje, protože vychází z oblasti, v níž se vkládají vrstvy skutečnosti v rámci jistých struktur k tomu, aby byly dále vybudovány v rámci dalších stvoření. Proto se již dávno v tomto svém prostředí, v němž se angažuje, odevzdal do průzkumné stanice, v níž se probíhající procesy lépe zprostředkovávají. V tomto se velice rád angažuje. Prostředkem k jeho vlastní tvůrčí vibraci je právě tato esence. Poté se vždy dokáže vymanit z vlivů těchto bytostných struktur, aby poté dokázal přenést své vlastní vyzařování pomocí vstupního bodu dolů na Zemi.

V dalších sférách probíhá množství interakcí, které se vzájemně potencují, protože díky nim vzniká mnohonásobně větší základna ke stvoření nových průběhů v rámci probíhajících planetárních přerodů. Pokud si zvolí, dokáže se vymanit z určitých částí v rámci celku, aby tak přinesl nové vstupy, které přinese kvůli dalším vstupním bodům zde. Pokud se dokáže vzepřít pro jisté oblasti svého bytí, pokud dokáže vyjít ze starých vlastních přesvědčení, potom se jistě překlopí do vyšších vrstev svého bytostného prožitku. Pokud si zvolí vlastní posun, poté se vše bude odvíjet dále tak, aby přinášel větší obsahy svého určení. Pokud se sám dokáže v rámci svého působiště ve své životní oblasti působení vymanit z těchto vrstev, už se poté dokáže vznést výš. Pokud si sám tento obraz v rámci celkového průběhu dění nedokáže vybavit, poté se bude muset pronést v jiném časovém vstupu.

Přijala Ania dne 5.9.2022

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *