Hvězdný původ #7


Je to bytost, která je přímo spojená se sluneční energií, bytost zářivého původu, solární původ. Je to duše, která přináší hluboké poznání skutečnosti, které nabyla díky mnoha předchozím zkušenostem. Je to bytost přicházející z hvězdného systému, který je propojen s hvězdokupou, která je velmi vzdálená. Je to sféra, kde se vytváří spektrum vibrací a barev, které jsou poté distribuovány do dalších systémů. Je to sféra, která vibruje vysokovibračním širokospektrálním světlem, které je poté šířeno po jednotlivých liniích do dalších sektorů Vesmíru. Je to místo, kde se tvoří vibrační škála, která nese speciální otisk. Je to výjimečná plazmatická struktura/forma světelných paprsků, které se tam vytváří. Bytosti, které tam přísluší, jsou zářivé podstaty a nesou širokospektrální barevnou škálu přímo ve své jedinečné esenci. Jsou to bytosti duhového spektra, které vytváří světelné proudy, které distribuují tam, kam je potřeba je doručit. Toto světlo má speciální vlastnosti plazmatického původu. Pronikají napříč strukturami. Tím se liší od jemnějších forem světelného spektra. Tato pronikavá barevná škála se používá ve chvíli, kdy je potřeba proniknout někam na velmi velkou vzdálenost. Vnitřní struktura tohoto širokospektrálního světla je složena z plazmy. Vlastností těchto bytostí je pronikavost. Dokáží vyzářit tyto kvality ze svého pole tak, že prostupují do prostředí všemi směry, a to velmi průrazně.

Jsou to bytosti mnohobarevného paprsku, který uvnitř sebe nese vysokovibrační esenci plazmy. Tato plazmatická kvalita je vysoce účinná při potřebě zasáhnout a zároveň nebýt zraněn. Tato kvalita přináší schopnosti přetvořit prostředí takovým způsobem, že se propíše napříč vrstvami a prozáří svým pronikavým světlem vše, co není zdravé. Je to schopnost, která poskytuje nositeli možnosti přetvářet a prostupovat napříč časoprostorem do vzdálených koutů Vesmíru. Tato pronikavost umožnila vytvořit průchod dimenzemi a tím vytvořila otevřený prostor pro příchod jiných bytostí. Tedy, tato esence vytváří portály. Díky tomu je možné prostoupit i tam, kde bylo dříve nepřístupno. To se propisuje i do této vrstvy prožívání. Tato bytost se uvolila přidat se ke skupině duší, které mají záměr přetvářet jisté fragmenty skutečnosti tak, že je prozáří svou jedinečnou esencí, a tím budou uvolněny. Tedy, jsou prostředníkem k tomu, aby se jisté energie uvolňovaly a dále už zde nesetrvávaly. Toto pronikavé světlo dokáže vyzářit své paprsky do veliké šíře, tedy efekt je veliký. Příchod na Zemi se tím stává portálem, přes nějž proniká toto vysokovibrační světlo až na její povrch, a dokáže tak uvolňovat velké množství blokující, stagnující, těžké, nehybné, ztuhlé, pevné a hutné energie. Tato bytost má za cíl přetvářet tyto těžké struktury tím, že je prozáří a rozpustí jejich podstatu. Uvolní se tím potřebný prostor, do kterého bude následně nalito to, co tam přirozeně náleží.

Přijala Ania dne 27.11.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *