Iracionální strach v zimním období


Se souhlasem klientky sdílím přepis jejího channelingu:

Můžete říci nějaké informace/důvod opakujícího se strachu, který jí přichází v zimním období?

Je to důsledek některých starých zranění, která utrpěla jako bytost, která neuměla pracovat se zdejší hutnou a drsnou sférou. Tedy, je to důsledkem prožitých zkušeností z minulosti.

Můžete k tomu říci něco bližšího, nějakou konkrétní radu?

Ano, je možné se podívat na to, co je kořenovou příčinou těchto opakujících se strachů, které vychází z traumatu předchozích životů. Je tedy vhodné nahlédnout do minulosti, kde se staly jisté události, které zasáhly do systému této bytosti s takovou silou, že nebyla schopná se jim ubránit, ani postavit, ani pochopit jednání, které bylo nejen na ní vykonáno.

Můžete být konkrétnější?

Jedná se o fragmenty minulosti, které zapříčinily veliké utrpení spojené s hladem a chladem, mrznutím, promrznutím.

Zemřela tato bytost v důsledku tohoto prochladnutí a podvýživy tehdy?

Bylo to spojené s velikým utrpením nejen této bytosti, ale i bytostí dalších, které zde utrpěly obrovské, obrovské ztráty.

Jednalo se o nějaký gulag nebo koncentrační tábor?

Ano.

Mohli byste dát konkrétní rok/letopočet, který se s touto traumatickou událostí pojí?

Jednalo se o kruté válečné zážitky spojené s mrazem, hladem, bídou, krutostí a trýzněním na kolektivní úrovni. Tedy, jednalo se o válečný konflikt, který vyústil v nelidské útrapy některých skupin lidí.

Jedná se tedy o vyhlazení Židů?

Ano.

Jedná se tedy o druhou světovou válku?

Není možné poskytovat takto konkrétní informace.

Co tedy může klientka udělat v tady a teď, aby se zmírnily její obtíže?

Doporučujeme se podívat na minulé prožitky z pohledu veškerého stvoření a její konkrétní role v něm, protože se vše děje na základě určitých inklinací a tyto zážitky a prožitky jsou předem plánovány a bytosti si je předem vybírají. Proto je důležité, aby se dokázala povznést nad jisté aspekty života, které v ní zanechaly hluboké stopy tak, aby dokázala prohlédnout skrze dimenze a uvidět, že byla dobrovolně účastníkem těchto výprav do hmotného aspektu bytí, protože jí to pomůže přijmout, že si sama zvolila prožívat takovýto život. Je důležité, aby si vzpomněla, že se sama vydala do těchto hutných vrstev, aby zažila, jaké to je, když nemáme možnost prohlédnout skrze hmotnou iluzi bytí. Proto se vydala na průzkum těchto sfér, aby si prožila, jaké to je, když je vydána na pospas ve své sféře prožívání, aniž by si byla vědoma toho, kým ve skutečnosti je. To je motiv, který ji vehnal do těchto prožitků, které byly tak extrémní, že jí vytvořily energetický otisk vepsaný do její DNA struktury. Proto si vybavuje některé prožitky, které neumí interpretovat. Proto si vložila do svého životního plánu body, kde bude možné tyto prožitky ze svého těla uvolnit. Není tedy nic, co by nebylo možné vyléčit. Tedy, nemusí se obávat, že by byly tyto vlivy určující pro její budoucí život. Je to pouze průsak starých otisků do současné časové stopy. Bude možné tyto záznamy uvolnit. Tím se jí zprůchodní některé dráhy, které jsou teď zamrzlé. Dále se ukáže, jaký byl přínos být účastna těchto prožitků. Bude moci nahlédnout na to, co bylo přispěním, co bylo hodnotou, přidanou hodnotou těchto prožitků minulosti. Bude chápat, proč se jí to událo, protože se propojí některá zatím neuchopená místa v čase, která spolu tvoří jeden širší časový úsek.

Přijala Ania dne 30.11.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *