Hvězdný původ #21


Přišla sem, aby přinášela jasné stříbřité probleskující světelné záření, které vzniká v jejím vlastním obalu, protože přináší velmi prosvětlenou substanci svého původního otisku, který putuje směrem k Zemi skrze vzdálený časoprostor z bodu vzniku, kde prozařuje vlastní bytostnou esencí svůj vlastní domov, kde se vytváří poměrně hustá síť těchto vysokovibračních vlákenatých provázaných paprsků, které poté prochází skrze čas a prostor dál do ostatních časoprostorů, z nichž se navrací, aby tak, pokud je to možné, provázaly dané struktury navzájem. Pokud se podívá, kam probíhající vlastní vyzařování putuje, dokáže se lépe zorientovat v tom, co probíhající směr událostí v tomto prostoru, odhaluje. Co je díky tomu potřebné prozářit. Pokud se spojí s touto kvalitou, kterou nese svým vlastním unikátním vstupním bodem, poté se může více prozářit skrze propojení se sférou domova. Tam probíhá veliký činorodý rušný děj, čímž se poté prolnou fragmenty napříč časoprostory, v nichž mohou tyto zářivě jiskřivé blyštivé jiskry světla samotného Zdroje, přinést vlastní podstatu. Pokud se napojí na svou domovinu, ukáže se jí průzračnost původu, který přináší. Pokud se uzemní, dokáže svým aspektem prozářit mnoho úrovní naráz. V tomto dokáže být velmi užitečná. Pokud se rozhodne, dokáže se více rozšířit. Pokud uvidí svoji podstatu, kterou je blyštivost, jiskření, dynamika, vesmírná kvalita velice rychlých vibrací, z nichž se propisují tyto schopnosti do prostoru, pak se sama bude moci propojit s matkou Zemí, aby se ukotvila. Pokud se spojí s touto nosnou kvalitou, propíše se tento hmotný aspekt do dalších jejích prožívajících se aspektů. To je klíčové. Přináší totiž vysokovibrační esenci, jíž je třeba velmi silně kotvit.

Co její duši nejvíce vyživuje?

Přišla, aby mohla být tou, jíž bude. Stane se totiž mnoho z vás příkladem. Příkladem, který přišla skrze vlastní záření, ukotvit, spojit s matkou Zemí, ukazovat svým příkladem dalším, jak dokáže vytvořit prostor, v němž bude krásné zářivé světlo, v němž se bude mísit mnoho světelných linií navzájem, aby tak stvořily hvězdu, která prozáří vše, co dokáže prostoupit. Pokud se sama uzná, potom bude přinášet svou jedinečnost do všech svých prožívaných aspektů. Přináší svým vlastním způsobem velmi jedinečnou esenci, z níž vzešla. Uspořádání těchto stvořitelských linií je velmi zahuštěné. Poté se rozkryje, kde a s kým má být ve svém prožívání propojena, aby se dále mohlo rozšiřovat toto zahuštěné světelné pole.

Klientka stagnuje ve své práci. Máte prosím nějakou radu ohledně jejího zaměstnání tady na Zemi?

Vytváří si zbytečné strachy. Když dokáže více uvolnit svoje předchozí působení, prokáže tím svou připravenost, aby dokázala postoupit do jiné oblasti. Pokud si sama zvědomí svou vlastní jedinečnost, vstoupí dál, než se zdá. Pokud si sama vlastním přičiněním prokáže víru v samu sebe, poté se bude moci propojit s těmi, ke kterým náleží. Tito další jsou zde v tomto vašem území již připraveni. V tomto se potřebuje přesunout.

Co přesně jí brání se přesunout na toto místo, kam patří?

Probíhající procesy se ještě potřebují douzdravit, aby poté mohla přijít s dalším jasným určením. V tomto není ještě dokončeno vše, co bylo dáno. Pokud si dokáže vlastní vůlí přepsat jisté vzorce, které nepřinášejí výsledky, které jsou přínosné, poté je možnost přizpůsobit tuto vlastní víru dalšímu, co se ukáže.

Jak zní tato nefunkční přesvědčení?

Podepsala se na ní její vlastní mateřská láska, která nebyla vůči jejímu vyzařování dostatečně láskyplná, proto se teď neumí prodat. Neumí poskytnout dalším jasnou formulaci, která je přesvědčí. Pokud si dokáže poléčit toto nenaplnění vlastní mateřskou esencí, pak dokáže přijít s tím, že ví, co vytváří, ví, k čemu přísluší. V tomto se příliš podceňuje. Pokud se uzná, potom propíše toto uznání do vlastního prožívání. Pokud se uzná, potom dokáže vstoupit tam, kam směřuje její určení.

Máte nějaké konkrétní afirmace, které by tomu pomohly?

Dopřávám si dostatečnou láskyplnost.

Vstupuji do prostoru, v němž se mohu prozářit.

Poskytuji si láskyplnou výživu.

Pečuji o své světlo s láskou.

Poskytuji si vlastní péči.

Přicházím s vírou v sebe sama.

Propůjčuji si pečovatelskou lásku, tím se zceluji.

Hojím svou bytost v celé její jedinečnosti.

Propůjčuji svému životu podpůrnou péči.

Pečuji o své tělo s láskou.

Vím, co vytvářím.

Vím, kým jsem.

Přináším sem nezpochybnitelnou vlastní kvalitu, z níž jsem stvořena.

Přijala Ania dne 6.10.2022

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *