Hvězdný původ #1


Je to bytost, která přichází z oblastí Vesmíru, které přísluší centrálnímu sektoru. Jedná se o oblast, jíž je velmi těžké zařadit, přesto ji můžeme nějakým způsobem popsat.

Je to sféra, v níž vzniká energetický blueprint, který se následně propisuje do dimenzí nižších řádů a tím vytváří struktury a šablony, podle kterých potom vznikají jednotlivé formy. Tím se tvoří prvky a struktury, které následně fungují samostatně a tím vytváří hierarchii a samostatný schématický rámec, tedy individuální vrstvu prožívání, kde je zachována původní matrice stvoření. Tato bytost zde tvoří ve spolupráci s dalšími jednotlivé funkční vzorce, podle kterých poté vznikají předlohy. Je to tedy jedna z tvůrců, má tvůrčí kvality. Vytváří fragmenty, které jsou potřebné pro tyto sféry prožívání.

Přišla na Zemi proto, aby zde ukotvila svou vlastní manifestaci, aby zde zaštítila své vlastní tvoření, aby si dokázala představit, jaké to je, když vzniká reálný otisk toho, co sama vytvořila na vyšších úrovních vědomí. Je tedy svědkem svého vlastního tvoření, které vzniklo v tomto vysokovibračním pásmu centrálního tvoření.

Zodpovídá za fragmenty skutečnosti, které souvisí s celkem. Ráda vytváří schémata, díky nimž jsou potom tvořena vlákna jednotlivých vrstev. Je to tedy tvůrkyně realit s velkým potenciálem zhmotnění. Přišla na Zemi proto, aby se přesvědčila, že její tvorba funguje, že je funkční. Proto ráda spolutvoří, je to průpis toho, co dělá ve svém domově.

Přijala Ania dne 22.11.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *