Hvězdný původ #16


Je to bytost vysoce postavená, která přináší na Zemi poznání vyšších dimenzí, které je spojené s oblastmi řízení vnitřních aspektů Vesmíru. Je to sféra, kde se rozhoduje, jakým směrem se bude ubírat vývoj Vesmíru. Je to řídící středisko. Vnitřní aspekt Vesmíru. Z tohoto bodu se dále přenášejí informace dalším oblastem, které potom vykonávají, zprostředkovávají a zpětně informují tuto řídící buňku. Je to vysoce postavená bytost, která zodpovídá za jisté fragmenty skutečnosti. Je to vzestoupená bytost, která se rozhodla sestoupit na Zemi proto, aby dokázala nahlédnout na zdejší klima, na zdejší situaci, zdejší prostředí proto, aby pochopila, proč se některé události odehrávají. Proto zde probíhá jistý průzkum, probíhá zde prohledávání, probíhání načítání jistých fragmentů skutečnosti, které budou dále zohledněny v dalším rozhodování. Bude zohledněno, co je zde přímo v terénu prozkoumáno.

Přišla na Zemi proto, aby si dokázala načíst zdejší podmínky, protože potřebuje prohledat jistá území, aby si dokázala představit probíhající proces transformace. Vzniká tím možnost propojit se s hmotou přímo na Zemi, aby tak bylo možné zohlednit zdejší situaci při dalším rozhodování o vývoji lidstva. Tato informační linka předává informace přímo z povrchu Země do řídícího střediska, čímž zajišťuje velmi důležité informace. Přímo zde přijímá signály z tohoto centrálního bodu, aby tak zprostředkovávala informace přímo ze Země i dalším bytostem na povrchu Země, přičemž je velmi důležité být si vědoma své zodpovědnosti. Tato funkce je vybírána. To znamená, ne každý může takto zprostředkovávat informace přímo z povrchu Země. Přichází tedy proto, aby posílala a přijímala data do své centrály. Vytváří tím otisk ve zdejší realitě, který poté může být zpracováván. Proto působí přímo z povrchu zemského. Protože zde působí ve fyzické formě, může tak načítat mnohem více dat než-li, pokud by byla přítomna pouze ve vyšších sférách.

Vlastností těchto vysoce postavených řídících bytostí jsou vnitřní odhodlání, veliká moudrost, aspekt jisté vyváženosti, vnitřní síla, vyrovnanost, vyzařování, které působí velmi vyrovnaně, vyváženě. Vlastností těchto vysoce postavených bytostí je veliká vnitřní moudrost. Vytváří tak ve svém poli příležitosti, které dokáží ostatní přetransformovat. Přináší sem velikou dávku vzestoupené kvality vědomí. Vyzkoušela si totiž již mnoho různých fragmentů skutečnosti. Díky tomu dokáže pojmout obrovské množství dat, které navzájem dokáže propojovat a vytvářet v nich posloupnosti smysluplného charakteru. Vytváří velice složitá schémata, protože je schopná pojmout veliké množství různých dat. Proto si vybrala, že se rozprostře až na povrch planety Země. Vytváří tím propoj, který se zohlední při výběru příštích uskutečněných realit. Prochází tedy paralelními realitami, aby přinášela mnoho praktických zkušeností.

Přijala Ania dne 9.12.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *