Proces vtělování


Prosíme, přijmi vzkaz pro ty, kteří budou připraveni poslouchat.

Není záhodno vytvářet nízké prostupné vrstvy, které budou pouze zatěžovat prostor. Bude vhodný časoprostorový rámec, který se vytvoří proto, aby se mohla překlenout realita, z níž pramení mnoho utrpení. Vytváříte vstupní prostory pro příjem probíhajících změn, které vycházejí z míst, která jsou mnohem krásnější než tato časoprostorová linie. Vezměte v potaz, že se udějí velké procesy, které zpřístupní mnoho nového. Bude probíhat proces vtělování, který vnese na povrch Země mnoho nových vrstev vědomí. Potřebujeme, aby se mnozí z vás podíleli. Bude přítomno mnoho bytostí, jejichž podporu žádáte, přesto není možné zahájit tyto procesy bez účasti prostoupených hmotných těl. Bude záhodno se adaptovat na tyto procesy, které se zvýrazní časem, protože aktuálně není vhodná konstelace, aby se vše událo. Bude probíhat vesmírné prodlévání k tomu, aby se proces přenastavil tak, aby všichni účastníci byli připraveni. Prosíme, mějte vůli zapomenout, kde se nacházíte teď, a buďte připraveni pro budoucí probíhající vzestupné tendence, protože proběhne mnoho nečekaných průběhů dění. Není záhodno se více nořit do hutné sféry, která není již nijak v rovnovážném zarovnání. Není třeba se vystavovat vlastním stínům, ale můžete vystoupit/prostoupit/požádat o zprostředkování vyšších aspektů bytí. Vaše vlastní vyzařování přitáhne další z vás. Tímto se vytvoří dostatečný počet kolektivních struktur, které budou schopny přinášet kýžený efekt do plošného uspořádání v rámci života na Zemi.

Prosíme, odpovězte sami sobě na to, kým jste přišli být, protože přichází čas, který bude aktivovat mnoho z vás.

Vaši světelní bratři a sestry

Přijala Ania dne 1.6.2022

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *