Pochází ze sfér, které jsou uloženy hluboko ve Vesmíru, protože přináší vlastnosti, které přísluší jistým sférám bytí, které spolutvoří s dalšími vnitřní části Vesmíru. Vlastností těchto sfér je veliká míra zodpovědnosti za vlastní tvoření/stvoření. Vytváří vnitřní vláknitou strukturu, která prosakuje napříč vnitřními částmi vnořeného vesmírného prostoru. Probíhá zde průzkum,[…]