Hvězdný původ #17


Pochází ze sfér, které jsou uloženy hluboko ve Vesmíru, protože přináší vlastnosti, které přísluší jistým sférám bytí, které spolutvoří s dalšími vnitřní části Vesmíru. Vlastností těchto sfér je veliká míra zodpovědnosti za vlastní tvoření/stvoření. Vytváří vnitřní vláknitou strukturu, která prosakuje napříč vnitřními částmi vnořeného vesmírného prostoru. Probíhá zde průzkum, probíhá zde prozkoumávání jistých fragmentů vnořených částí Vesmíru, protože právě tak se poté vynořují další schémata, další vrstvy do okolního vesmírného časoprostoru. Tato vnořená část vytváří aspekt skutečnosti, který přináší výjimečnou kvalitu nastavení jistých forem, které jsou poté přenášeny skrze dráhy do časoprostorových dimenzionálních struktur. Vnořená část se vynořuje do svého okolí. V tomto bodě vznikají prazáklady pro použití ve vnějším aspektu. Vytváří se zde prapůvodní stopa, podle níž se poté vytváří okolí. Proto se poté podobná kvalita přenáší do prostoru. Vzniká tím tvůrčí prostor, z něhož vše vyvěrá do všech směrů. Je to vnitřní buňka, z níž se šíří stvořené části do všech směrů. Vytváří to paprskovitý objekt, v němž je semínko/zárodek pro stvoření. Vzniká tam malý prostor, z kterého vše expanduje a vyvěrá. Proto přináší ve své esenci prostor, z něhož vystupuje mnoho různých paprsků do prostředí. Nese si esenci, která prostupuje do všech světových stran, prostupuje napříč vrstvami.

Vstoupila do této dimenze za účelem vytváření vlastních verzí reality. Vytváří si vlastní schémata. Vytváří zcela ojedinělé formy, které se následně zprostředkovávají/přenášejí/replikují pro další užití. Vytváří schémata, která jsou velmi unikátní, protože přišla právě z tohoto bodu, v němž je vytvářeno vše, co je. Vnitřní části Vesmíru jsou uloženy velmi vysoko. Vytváří se zde schémata, která vychází ven a prostupují časoprostorem.

Vlastností těchto bytostí sfér je veliká míra zodpovědnosti, tvořivosti, vlastní tvůrčí otisk, tvořivý potenciál, který nese zcela unikátní otisky. Vytváří zde totiž vlastní unikátní vnitřní schémata, pro něž je typické být prostředkem, kterým se dále přenáší jiné části. Vytváří tedy jisté dráhy, kterými je poté distribuováno do prostoru další stvořené. V tomto bodě se nachází velké množství vysokovibrační energie. Vzniká zde tvůrčí kapsle, přetlak, tvůrčí potenciál, jež poté vyvře ven.

Vlastností těchto základen tvoření je vysoká míra vlastní suverenity, vlastní složky vytvořit si různé varianty stvořeného. Vyzkoušet si vlastní výtvory. Vyzkoušet si vytvořit vlastní jemněhmotné aspekty, jež se propisují časoprostorem.

Vstoupila na Zemi proto, že se chce zúčastnit této transformační doby, při níž je umožněno vytvářet zcela nové fragmenty skutečnosti. Slíbila, že se bude spolupodílet na tvoření nových funkčních vrstev, které se uchytí na vnějším obalu samotné Země. Vnáší sem svůj tvořivý aspekt vysokých vibrací vyzařujících všemi směry.

Přijala Ania dne 21.12.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *