Hvězdný původ #10


Je to bytost, která přišla ze sfér světla, aby posílila kvalitu svého vyzařování zde na planetě tím, že se vystaví podmínkám, které budou výzvou na to, aby dokázala lépe uchopit svou světelnou vibraci, s kterou byla inkarnována.

Je to bytost, kterou velmi dobře známe a ona zná nás. Jsme spřízněni. Rádi bychom ji pozdravili, protože si zatím nevzpomíná, ale jsme rádi, že jí můžeme předat nějaké informace. Vyřiď jí, že se uvolila být součástí kolektivu, který zde na Zemi koná ve prospěch lidstva, a to konkrétně tím, že se inkarnují v párech, v nichž následně spolutvoří harmonický fragment/útvar/předlohu, která se následně propisuje do vyšších vrstev vědomí, skrze něž potom proudí specifické energetické vlny až do Země, která si je žádá. V tomto ohledu je nesmírně cenná, protože se spolupodílí na propojování jednotlivých vibračních úrovní tak, že spolutvoří tento vstupní bod/kanál, skrze nějž tato energie prostupuje.

Vyřiď jí, že se známe z vyšších sfér, kde působí v roli mluvčí pro ty, kteří se neumí sami zastupovat. Nabízí tak pomocnou ruku těm, kteří si neumí pomoci sami. Je to zástupkyně, která přináší velkou míru pochopení a soucitu, která chápe souvislosti.

Přijala Ania dne 20.11.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *