Hvězdný původ #12


Tato bytost je propojena s vílí říší jemnohmotných sfér, které obývají oblasti Vesmíru, které jsou mimořádně půvabné. Jsou to sféry světla, které nesou jemné kvality okřídlených bytostí, které dokáží vířit energii lásky takovým způsobem, že se prolévá skrze závoj této sféry bytí. Je to okřídlená hvězdná jemná bytost, jejíž domov je velice vzdálen. Je to jemná sféra krásných okřídlených láskyplných bytostí, jež jsou zde umístěny. Prostupují však do dalších sfér bytí, kde se vyskytuje prostředí, v němž dokáží vířit do prostoru svou jemnou láskyplnou esenci života, jíž s sebou přinášejí prostoru. Prostupuje jimi nekonečně jemná éterická vířivá živoucí a krásně mlhově jemná esence života, která vytváří shluky energie vířící v prostoru. Díky tomu dokáží prozařovat, odlehčovat, provzdušňovat, odjímat, opečovávat příslušné oblasti bytí, v nichž se vyskytují. Jsou to jemné dívčí esence života, které prostupují skrze ně. Přichází tak s nimi jemnost, krása, provzdušnění, poléčení, přichází snadnost, lehkost, čistota, vzdušnost.

Přináší tvořivou jemnou esenci do míst, kde je potřeba péče jemných sfér proto, aby zde mohlo být učiněno průchozí prostředí pro čistou esenci života. Proto přinášejí tuto světelnou kmitající odlehčenou energii napříč časoprostorem do míst, která jsou zatěžkána něčím, co zde není prospěšné. Přichází tedy na pomoc problematickým místům na Zemi. Jejich jemná čistá esence vytváří shluky kmitavé energie, která dokáže rozhýbávat, rozkmitávat, rozmělňovat, rozkládat problematická místa, v nichž se ukládá stagnující energie. Vytváří tak prostředí, do něhož je poté možné vložit živoucí fragment, který poté bude vyživován skrze tuto láskyplnou esenci do vnitřní sféry bytí.

Je to sféra přírodních elementů, v níž je možné tvořit v lásce obrazy propůjčené bytostmi vyšších aspektů bytí. Budou zde poté zasazena semínka života, který zde poté vyklíčí. Proto je důležité prostupovat prostorem, kde chceme zažehnout živoucí struktury. Proto je potřebné vyživovat tato místa vláhou, jíž dokáží tyto víly zajistit. Dokáží provzdušnit prostor tak, aby byl vhodný pro usazení živoucích forem do hmoty. Propůjčují svou jemnou esenci do prostoru, aby tak bylo možné harmonizovat, provzdušňovat, prolévat, promíchávat, prostupovat, hojit a střežit tyto jemné kapsle naplněné živoucími formami. Proto je velmi užitečné dokázat se propojovat s prostředím, v němž je tento skrytý záměr a potenciál. Propůjčují svou esenci do prostoru, aby tak zažehly život, který zde poté vytváří nové formy bytí. Prostupují prostředím proto, aby přinášely lehkost, radost, vzdušnost, vířivou energii mladosti, radosti, vzdušnosti. Proto je tolik ráda ve svém přirozeném prostředí. Proto se primárně obklopuje přírodou. Proto ji láká procházet se přírodními oblastmi proto, aby byla nápomocná prostředí, v němž žije. Je to velmi obětavá bytost vyšších sfér, která propůjčuje svou hravou vířivou esenci prostoru. Propůjčuje svou lehkost, vnitřní jemnost, vzdušnost. Vkládá tím do prostoru semínka života. Provzdušňuje, vytváří životaschopné prostory pro vhodné životní formy. Vlastní svou jedinečnou kvalitu proto, aby zprostředkovávala prostoru svou jedinečnost.

Prochází skrze dimenze prostoru napříč časoprostorem a přináší paprsek tohoto jemného domova sem na Zemi. Proto byla vyslána do hmoty. Byla prostředníkem pro průchod těchto vysokovibračních jemných proudů vědomí. Proto přišla pomoci této sféře, aby dokázala prostoupit prostor prostřednictvím svého pole pro přínos většího celku. Přišla probádat prostory a prostředí proto, aby přinášela čisté vědění domů. Proto přišla prozkoumat prostory pro příští průzkumy přírodních sfér. Prochází přes různé části přírodních sfér proto, aby přinášela prostředí podpůrnou energii. Prochází skrze dimenze proto, aby prostoru přinášela vlastní vibraci a prozařovala tím její hutnou sféru. Proto přináší prostoru podpůrnou péči. Prosakuje napříč prostory proto, aby dokázala přinést podpůrnou energii.

Přijala Ania dne 1.12.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *