Hvězdný původ #13


Je to bytost, která přichází ze sfér, které jsou velmi vysoce umístěny. Jsou to sféry světla, v nichž se vytváří různé aspekty a fragmenty skutečností, které jsou potom aplikovány do nižších vrstev vědomí, a to tím způsobem, že jsou vkládány na již existující vrstvy, které jsou zde instalovány. Proto vytváří shluky, které jsou dále distribuovány níže, a proto jí je vlastní vytvářet fragmenty skutečnosti. Je to duše pocházející ze sfér, kde se tvoří. Je to vstupní brána pro to, aby se zhmotňovalo. Proto cítí volání, aby se propojila s touto svou přirozenou podstatou. Vytváří jisté obrazce, které se poté projektují do skutečnosti. Je to bytost, která dokáže zhmotňovat VELMI rychle.

Je to bytost, kterou můžeme popsat jako tvůrkyni určitých fraktálů. Vytváří schémata, která jsou poté posílána do dalších nižších vrstev vědomí. Poté se postupně rozbalují a rozvíjí tak, aby byl uskutečněn jejich projev, jejich potenciál tvoření. Je to tedy vysokovibrační schéma stvoření, které vzniká ve vysokých vrstvách, které se dále přetváří, přemodelovává, rekalibruje, upravuje, zdokonaluje, zefektivňuje, zprůchodňuje, zlepšuje proto, aby bylo co nejvhodnější pro daný úsek časoprostoru a vědomí. Je to tedy stále zdokonalující se fraktál, který se rozrůstá a rozvíjí tím svůj plný potenciál. Vznikají tím složitější struktury. Vlastností těchto fragmentů je vnitřní stabilita. Fragment, který je takto vytvořen poté slouží k tomu, aby byl základní matricí pro další formy tvoření. Tím se postupně zdokonaluje a nabaluje do dalších a dalších mnohačetných forem. Vytváří tedy fragmenty skutečnosti, které mají potenciál velkého rozmachu/rozvoje.

Je to bytost, která se ráda vydává do neprobádaných území, aby tak zprostředkovala informace do vlastní sféry. Je to tedy bytost, která náleží tvůrčímu aspektu bytí, která se rozhodla sestoupit na Zemi, kde tvoří tyto fragmenty skutečnosti v menším, ale funkčním měřítku. Je to výprava zaměřená na tvoření nového, tvoření nových aspektů, nových forem, nových vlastností. Tvorba zaměřená na novotvary, nové tvůrčí vzory. Proto vytváří zcela originální formy. Vytváří shluky energií v prostoru, které jsou tvůrčího základu. Tyto shluky se zahušťují a poté se postupně přetváří do jistých hmotných forem. Toto je hlavní účel inkarnace této bytosti – vytvářet zcela nové formy. Paprsek, jímž je propojená se svým domovem, jí přináší velký tvůrčí potenciál. Vlastností tohoto paprsku je tvořivost, hravá forma, kreativní forma tvořivosti. Uskutečňuje tím zde to, co si zadala. Vytváří tak zcela nové aspekty bytí, jež jsou poté rozvíjeny do dalších mnohačetných vrstev.

Přijala Ania dne 4.12.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *